Szukaj oferty Zaawansowane

Dlugi.info są zgodne z prawem

Informujemy, że zgoda dłużnika na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego nie jest wymagana. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych dłużnika przez wierzyciela bez jego zgody jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO:

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Decyzje urzędów w sprawie naszego serwisu:

24 stycznia 2022

Decyzja UODO 24.01.2022.pdf

17 grudnia 2021

Decyzja UODO 17.12.2021.pdf

28 czerwca 2021

Decyzja UODO 28.06.2021.pdf

27 października 2020

Decyzja UODO 27.10.2020.pdf

21 października 2020

Decyzja UODO 21.10.2020.pdf

25 września 2020

Decyzja UODO 25.09.2020.pdf

7 lutego 2020

Decyzja UODO 07.02.2020.pdf

27 listopada 2019

ZSZZS.440.508.2019.59932

22 listopada 2019, Akcja informacyjna UODO

https://www.uodo.gov.pl/pl/138/1263

26 czerwca 2019

Decyzja UODO 26.06.2019.pdf

04 stycznia 2019

https://www.uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.440.631.2018

Kontakt

"Simplex" Sp. z o.o.

76-200 Słupsk
ul. Wiśniowa 28

tel. +48 59 845 66 73
fax +48 59 848 16 78